Het experimentator-effect

23/04/2012

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Hebben ziektes altijd een fysieke oorzaak? Bij psycho-somatische aandoeningen neemt men aan dat de geest iets met de ziekte te maken heeft. De psycholoog Jung ging er zelfs vanuit dat de geest een lichamelijk euvel op kon roepen dat op passende manier was afgestemd op het geestelijk probleem. Iemand die in het dagelijks leven onder te grote druk stond kreeg astma. Iemand die was vast-gelopen in het leven, kon last krijgen van kramp.

Meestal redeneert de medische wetenschap puur fysiek. Het is de schuld van een bepaald stofje, een bacterie, virus of van een lichamelijke fout dat het lichaam of de geest ziek wordt. Ook de oorzaak van psychoses wordt tegenwoordig gezocht in het slecht functioneren van de hersenen. Aan de hand van onderzoeken die vaak in opdracht van de farmaceutische industrie worden uitgevoerd, is de conclusie meestal: Een psychose is chemisch probleem veroorzaakt door een erfelijk foutje. De oplossing: medicijnen.

Soms zijn er ook andere geluiden te horen. Op de site ‘Pychose Anders’ hamert men al jaren op een meer gees-telijke benadering van het probleem. Ook de stichting Soteria Nederland staat een meer geestelijke benadering voor ogen.

Een onderzoek van de universiteiten van Maastricht, Liverpool, Manchester en Auckland wees deze week uit dat de oorzaak van een psychose misschien niet zo lichamelijk is als men tegenwoordig poogt te denken. Volgens het onderzoek is de kans om psychotisch te worden drie keer zo groot als je tijdens je jeugd een trauma op hebt gelopen. Even omgerekend betekent dat dus dat 75 procent van de mensen die psychotisch worden met een jeugdtrauma kampt. Het zou best kunnen dat de overige 25 procent de opgelopen schade zo diep heeft weggestopt dat voor de onderzoekers niet te achterhalen viel dat er in deze gevallen ook sprake was van een trauma.


Natuurlijk zal de medische industrie er alles aan doen om ook dit gegeven weer aan een lichamelijke oorzaak te koppelen. Bijvoorbeeld door te zeggen dat de hersenen verkeerd reageren op de stress van een trauma en daarom teveel van een bepaald stofje gaan produceren. De vraag is alleen of je wel kunt spreken van een verkeerde reactie in de hersenen. Het onderbewustzijn kent allerlei manieren om het bewustzijn te wijzen op niet verwerkte probleem dat zich diep in de kerkers van de geest verscholen houdt. Het kan je aandacht steeds richten op iets dat je aan het probleem moet helpen herinneren. Vaak doen mensen dit af als toeval, omdat ze de oorzaak van de synchroniciteiten niet begrijpen. Een psychose is misschien een uiterste poging is van het onderbewustzijn om je te confronteren met de gevoelens die zich daarbinnen aan het ophopen zijn. Je bewuste werkelijkheid wordt veranderd zodat je de confrontatie met de opgehoopte gevoelens wel aan móét gaan.


(Bron onderzoek: Traumatische ervaring als kind verhoogt het risico op schizofrenie, medicalfacts.nl 19 april, 2012)