Het experimentator-effect

21/05/2012

Verstrengelde diamanten

Is de kwantumwereld het domein van het minuscuul kleine? Of is het een mystieke wereld waarin afmeting niet telt? Dat laatste lijkt steeds meer voor de hand te liggen. Wanneer krijgt een object kwantum-eigenschappen? Nadat eerder fotonen en elektronen werden verstrengeld en Anton Zeilinger in Oostenrijk al moleculen veranderde in kwantum-golven (misschien moet je dit wel andersom zien), zijn wetenschappers er nu in geslaagd om diamanten met elkaar te verstrengelen door er voor te zorgen dat het niet meer duidelijk was welke diamant een bepaalde eigenschap had. De diamant was gewoon met het blote oog zichtbaar, maar de verstrengelde eigenschap - in dit geval een trilling - was dat niet. Dat zorgde er voor dat de trilling in beide objecten aanwezig was. Veranderde de trilling in de ene diamant, dan veranderde deze automatisch ook in de verstrengelde tweelingdiamant. Het maakt helemaal niet uit of het deeltje klein of groot is. Als we het kunnen weten waar iets is, is het een deeltje. Als we het onmogelijk kunnen achterhalen waar iets is, dan is het een golf en - in potentie - verstrengeld aanwezig op alle mogelijke plaatsen.Zie ook: Science Magazin 2 December 2011: Vol. 334 no. 6060 pp. 1253-1256